Αντιμετώπιση προβλημάτων Insignia NS-24ER310NA17

Wiki με συνεισφορά μαθητών' alt=

Wiki με συνεισφορά μαθητών

Μια φοβερή ομάδα μαθητών από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα δημιούργησε αυτό το wiki.Δεν θα συνδεθεί στο Διαδίκτυο

Η τηλεόραση Insignia δεν θα συνδεθεί σε δίκτυο Διαδικτύου.

Αποτυχία παρόχου διαδικτύου

Εάν η τηλεόρασή σας Insignia δεν θα συνδεθεί στο Διαδίκτυο, η υπηρεσία παροχής διαδικτύου θα μπορούσε να είναι το πρόβλημα. Ελέγξτε τη συνδεσιμότητά σας στο Διαδίκτυο συνδέοντας μια άλλη συσκευή στο διαδίκτυο. Εάν η άλλη συσκευή σας δεν συνδεθεί, επικοινωνήστε με τους παρόχους διαδικτύου σας για να ελέγξετε για διακοπές λειτουργίας στην περιοχή σας. Εξετάστε το ενδεχόμενο μετάβασης σε έναν πιο αξιόπιστο πάροχο.Περιοριστικές ρυθμίσεις Wi-Fi

Εάν η τηλεόρασή σας Insignia δεν θα συνδεθεί στο Διαδίκτυο, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι ρυθμίσεις του οικιακού σας Wi-Fi περιορίζουν την πρόσβαση σε αυτό. Η τηλεόραση Insignia απαιτεί πολλά δεδομένα για τη ροή καναλιών και το Wi-Fi σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει αυτήν την ανάγκη. Δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Wifi για να επιτρέψετε τη χρήση περισσότερων δεδομένων. Εξετάστε το ενδεχόμενο αναβάθμισης σε απεριόριστα δεδομένα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπολογιστή απευθείας σε μια πηγή ethernet, χρησιμοποιώντας μία από τις θύρες USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και έναν μετατροπέα USB σε ethernet.Η εικόνα δεν εμφανίζεται

Ο ήχος είναι ενεργοποιημένος αλλά η εικόνα δεν είναι ορατή.Απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών

Εάν η οθόνη είναι μαύρη αλλά μπορείτε να ακούσετε τον ήχο, δοκιμάστε να ρίξετε ένα έντονο φως στην οθόνη. Εάν δεν μπορεί να δει καμία εικόνα, θα μπορούσαν να αντικατασταθούν δύο πράγματα: είτε η λάμπα είτε ο αισθητήρας φωτός.

αρχές αναβάθμισης macbook pro ssd 2015

Το στοιχείο φωτισμού στην οθόνη έχει εξαφανιστεί

Εάν η οθόνη είναι μαύρη αλλά μπορείτε να ακούσετε τον ήχο, δοκιμάστε να ρίξετε ένα έντονο φως στην οθόνη. Εάν μπορεί να δει μια εικόνα, το στοιχείο φωτισμού στην οθόνη έχει σβήσει. Δεδομένου ότι το Insignia Televisions είναι μια αυτόνομη μονάδα και τα περισσότερα μικρά ανταλλακτικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν, αυτό το πρόβλημα θα απαιτούσε το σύνολο οθόνη να αντικατασταθεί. Η αντικατάσταση της τηλεόρασής σας, ωστόσο, θα ήταν λιγότερο ακριβή από την αντικατάσταση μόνο της οθόνης.

Η εικόνα δεν θα ταιριάζει

Η εικόνα είναι είτε πολύ μεγάλη είτε πολύ μικρή για οθόνη.Πρόβλημα ρυθμίσεων

Είναι πιθανό ότι η εικόνα δεν θα ταιριάζει στην οθόνη σας λόγω προβλήματος στις ρυθμίσεις σας. Για να το επιλύσετε αυτό, πατήστε το κουμπί αστεριού στο τηλεχειριστήριο Roku και μεταβείτε στο μέγεθος της εικόνας χρησιμοποιώντας τα πάνω και κάτω βέλη. Επιλέξτε μέγεθος εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος. Επιλέξτε μεγαλύτερο μέγεθος εάν η εικόνα είναι πολύ μικρή. Επιλέξτε μικρότερο μέγεθος εάν η εικόνα είναι πολύ μεγάλη.

Έχει ισχύ, αλλά δεν θα ανάψει

Το Insignia TV είναι συνδεδεμένο, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα.

Επαναφορά ισχύος

Εάν η τηλεόρασή σας Insignia δεν ενεργοποιηθεί, μπορείτε να δοκιμάσετε μια επαναφορά ισχύος. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά ισχύος, αποσυνδέστε το σετ από την πρίζα. Στη συνέχεια, συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για ένα λεπτό. Αφήστε το κουμπί λειτουργίας, συνδέστε ξανά την τηλεόραση στην πρίζα και προσπαθήστε να την ενεργοποιήσετε. Εάν η τηλεόραση ανάβει, είναι πιθανό να χρειαστεί αντικατάσταση τροφοδοτικού στο εγγύς μέλλον. Εάν η τηλεόραση δεν ανάβει, το ζήτημα είναι είτε με την παροχή ρεύματος είτε με σφάλμα στο μητρική πλακέτα εαυτό.

Χωρίς σήμα με HDMI 1 ή 2

Η τηλεόρασή σας δεν θα εμφανίζει βίντεο HDMI.

Απαιτείται επαναφορά HDMI

Για να κάνετε επαναφορά HDMI, αποσυνδέστε την τηλεόραση και όλες τις άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια HDMI και από τα δύο άκρα και επανασυνδέστε τα. Τέλος, συνδέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές στην τροφοδοσία. Δώστε τους περίπου 30 δευτερόλεπτα για εκκίνηση πριν συνδέσετε την τηλεόραση.

Το βίντεο είναι παραμορφωμένο σε HDMI

Η εικόνα βίντεο παραμορφώνεται, θολώνει ή αποχρωματίζεται όταν συνδέεται σε υπολογιστή με HDMI.

Λανθασμένη ανάλυση

Ο υπολογιστής ενδέχεται να λειτουργεί σε λανθασμένη ανάλυση. Για να το διορθώσετε, ελέγξτε ξανά τις ρυθμίσεις ανάλυσης κάνοντας δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγοντας 'Ανάλυση οθόνης'. Η ιδανική ανάλυση για κάθε υπολογιστή είναι διαφορετική. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλυσης της οθόνης του υπολογιστή σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις, στην οθόνη, στις ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους (εάν δεν μπορείτε να δείτε αυτήν τη στιγμή μια ρύθμιση για την ανάλυση) και αλλάξτε την ανάλυση ώστε να ταιριάζει καλύτερα στην τηλεόραση. Παίξτε με διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλυσης, έως ότου βρείτε αυτό που φαίνεται το καλύτερο στην τηλεόρασή σας.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις