Αντιμετώπιση προβλημάτων Andis T Outliner Trimmer

Wiki με συνεισφορά μαθητών' alt=

Wiki με συνεισφορά μαθητών

Μια φοβερή ομάδα μαθητών από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έκανε αυτό το wiki.Το Clippers δεν θα ενεργοποιηθεί

Το Clippers δεν θα ενεργοποιηθεί, ανεξάρτητα από το τι λειτουργεί ή κατά διαστήματα.

Ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος / η συσκευή είναι συνδεδεμένη

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας περιστρέφεται εντελώς στη θέση ενεργοποίησης και ότι ο διακόπτης δεν είναι πολύ χαλαρός. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί με ασφάλεια σε μια ηλεκτρική πρίζα (με την κατάλληλη τάση), εάν οι κουρευτές δεν λειτουργούν.Ο κινητήρας είναι νεκρός

Είναι πιθανό ο κινητήρας να μην κινείται επειδή είναι απλώς μπλοκαρισμένος ή χρειάζεται καθαρισμό και λίπανση. Ο κινητήρας μπορεί επίσης να απαιτήσει αντικατάσταση εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα.Το καλώδιο είναι ξεφτισμένο

Εξετάστε το καλώδιο, συμπεριλαμβανομένου του φις, για σημάδια φθοράς. Εάν είναι ξεφτισμένο και μετά φροντίστε να αντικαταστήσετε το καλώδιο. Μην αποθηκεύετε την κουρευτική μηχανή με το καλώδιο τροφοδοσίας τυλιγμένο γύρω από το περίβλημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο.Οι κουρευτές δεν κόβουν αρκετά κοντά

Οι κουρευτικές μηχανές δεν κόβουν τα μαλλιά κοντά ή τρίβουν τα μαλλιά αντί να τα κόβουν.

Τα κουρευτικά μηχανήματα έχουν ελλιπή ή ελαττωματικά εξαρτήματα

Οι κουρευτές αφήνουν κενά διαφορετικού μήκους μαλλιών όταν περνούν πάνω από το τριχωτό της κεφαλής. Είναι πιθανό να λείπουν κάποια εξαρτήματα από τους προφυλακτήρες ή τις λεπίδες σας. Ελέγξτε προσεκτικά τους προφυλακτήρες ή τις λεπίδες σας για να δείτε εάν λείπουν δόντια. Μια άλλη αιτία για αυτά τα κενά θα μπορούσε να είναι η παρέμβαση από ξένα αντικείμενα. Οι λεπίδες σας ενδέχεται να μην έχουν ρυθμιστεί σωστά ή μπορεί να έχετε θαμπές ή σκουριασμένες λεπίδες. Αν είναι έτσι, αντικαθιστώ τα ελλείποντα ή ελαττωματικά μέρη.

Η συσκευή δονείται υπερβολικά

Οι κουρευτές δονείται περισσότερο από το συνηθισμένο και είναι πολύ δυνατοί.Λείπουν ή ελαττωματικά εξαρτήματα

Λείπουν εξαρτήματα όπως βίδες ή ραγισμένο περίβλημα μπορεί να είναι η αιτία της δυσλειτουργίας των κουρευτικών μηχανών σας.

Ακατάλληλη ρύθμιση

Οι κουρευτές μπορεί να ρυθμιστούν ακατάλληλα λόγω φυσιολογικής φθοράς ή λόγω πτώσης αρκετών χρόνων.

Οι κουρευτικές μηχανές τρέχουν αργά

Οι κουρευτικές μηχανές μπορεί να τρέχουν πιο αργά από το συνηθισμένο και να παίρνουν πολλά περάσματα για να κόψουν τα μαλλιά.

Το καλώδιο ενδέχεται να δυσλειτουργεί

Επιθεωρήστε τις συνδέσεις των καλωδίων για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα εσωτερικής καλωδίωσης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ισχύ του κουρευτή, όπως το τόξο ή το καλώδιο.

Ο διακόπτης On / Off ενδέχεται να δυσλειτουργεί.

Επιθεωρήστε το μηχανισμό του διακόπτη για σημάδια διάτρησης και αψίδωσης. Εάν δεν είναι καθαρό και δεν έρχεται σε επαφή, τότε η σωστή ποσότητα ρεύματος δεν θα ρέει στον κινητήρα.

Ο κινητήρας μπορεί να απαιτεί αντικατάσταση.

Ο κινητήρας μπορεί να είναι εκτός επισκευής και πρέπει να αντικατασταθεί. Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι κουρευτικές μηχανές Andis συνήθως δεν έχουν σημαντική εγγύηση από τον κατασκευαστή και η τιμή του κινητήρα είναι αρκετά μεγάλη.

2000 honda συμφωνία μπουζί

Δημοφιλείς Αναρτήσεις